• Test Lovetta


  służy do oceny siły mięśniowej i nie wymaga posiadania aparatury. Pozwala na ocenę aktualnej śiły mięśnia i przyrost siły w procesie usprawniania. Siła jest oceniana według szściostopniowej skali Lovetta w stopniach i procentach:
  - 0= 0% brak śladu skurczu mięśnia
  - 1= 10% ślad skurczu mięsnia, bez ruchu
  - 2= 25% ruch w pełnym zakresiew odciążeniu
  - 3= 50% ruch w pełnym zakresie z pokonaniem ciężaru kończyny lub danej części ciała
  - 4= 75% ruch w pełnym zakresie z pokonaniem niewielkiego oporu
  - 5= 100% ruch w pełnym zakresie z pokonianem submaksymalnego oporu