• Uraz


    definiuje się jako: dynamiczne przeniesienie dużej energii do żywych tkanek, powodujące uszkodzenie tych struktur, a następnie zaburzenie ich czynności; lub jako zadziałanie czynnika zewnętrznego wywołującego w organizmie człowieka zmiany anatomiczne i czynnościowe. Większość urazów związanych ze sportem mieści się w grupie wywołanej energią mechaniczną.