• VC


    pojemność płuc, odpowiada sumie cząsteczek gazu, które mogą być uwolnione z płuc po wydechu (suma TV, IRV. ERV).