• Zwichnięcie (luxatio)


    jest to uszkodzenie stawu charakteryzujące się całkowitą, trwałą lub chwilową utratą kontaktu przez powierzchnie stawowe (gdy główka wyskoczy z panewki). Wówczas staw jest niestabilny, a dodatkowo może dojść do uciskania tętnic lub nerwów. Nierzadko towarzyszą złamania. W podwichnięciu (subluxatio) utrata kontaktu nie jest całkowita.