• Zdrowie


    stan pełnego fizycznego, psychicznego i socjalnego dobrego samopoczucia. Jest to normalny stan ustroju, którego czynności są prawidłowe, a układ regulujący zapewnia stan homeostazy.