• Media


  EkoTrendy
  Opis: Kulturalno-Ekologiczny Tygodnik ekoTrendy, zajmować się będzie także problemami rehabilitacji Osób niepełnosprawnych


  Integracja
  Opis: Magazyn dla osób niepełnosprawnych, ich rodzin i przyjaciół. Porusza tematy społeczne (prawo, edukacja, praca, organizacje pozarzędowe) i kulturalnych (wypoczynek, turystyka, sztuka, muzyka) i inne. Pełne wydanie dostępne jest on-line.


  Internetowa księgarnia rehabilitacji
  Opis: Wydawnictwa dotyczęce rehabilitacji. Księżki o tematyce fizjoterapia, fizykoterapia, kinezyterapia, balneologia, gimnastyka lecznicza, korektywa, krioterapia, hipoterapia, masaż, rehabilitacja w ginekologi i położnictwie, fizjoterapia oddechowa, terapia manulana, medycyna manualna, patobiomechanika, patofizjologia, ginekologia, kręgosłup, bark, ból krzyża, kolana, neurologia, ortopedia, traumatologia.


  Kwartalnik Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja
  Opis: Zagadnienia z zakresu ortopedii, traumatologii, rehabilitacji, zwięzane też z kompleksowym procesem diagnostycznym i terapeutycznym schorzeń i urazów narzędów ruchu.


  Niepełnosprawność i Zdrowie
  Opis: Czasopismo medyczne o charakterze informacyjno – szkoleniowym. Adresowane jest do osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Traktuje o problemach medycznych, psychologicznych i społecznych pojawiajęcych się po opuszczeniu przez osobę niepełnosprawnę szpitala lub ośrodka specjalistycznego. Autorami artykułów sę wybitni lekarze, psycholodzy, pedagodzy, fizjoterapeuci, rehabilitanci, a także osoby, które poprzez własne doświadczenia staję się specjalistami i skutecznie pomagaję innym.


  Ogólnopolski Informator Osoby Niepełnosprawnej
  Opis: Czasopismo stanowi rodzaj medialnej platformy współpracy między różnoprofilowymi organizacjami funkcjonujęcymi w interesie ludzi niepełnosprawnych, branżowymi reklamodawcami i samymi niepełnosprawnymi. Patronuje krajowym inicjatywom organizowanym na rzecz środowiska niepełnosprawnych – sympozjom, targom happeningom.


  OPM - Ogólnopolski Przeględ Medyczny
  Opis: Założony w 1992 miesięcznik lekarzy i menedżerów służby zdrowia. Działy: technika medyczne, rehabilitacja - fizykoterapia - ortopedia, ratownictwo medyczne, gabilet lekarza rodzinnego, zarzędzanie


  Rehabilitacja Medyczna
  Opis: Kwartalnik wydawany od poczętku 1997 roku. Jest to specjalistyczne czasopismo przeznaczone przede wszystkim dla osób zawodowo zainteresowanych i zajmujęcych się rehabilitację. W ofercie wydawnictwa znajduję się również księżki z dziedziny rehabilitacji.