• Organizacje pozarządowe

  by Published on 07-11-10 12:45

  Misja

  Niesiemy pomoc dzieciom niepełnosprawnym i zagrożonym niepełnosprawnością.

  Zapewniamy dzieciom niepełnosprawnym lub zagrożonym nieprawidłowym rozwojem dobrze zorganizowaną, kompleksową pomoc medyczno-terapeutyczną oraz psychologiczno-pedagogiczną, ...

  Stowarzyszenie VITAE
  Opis: Wielkopolskie Stowarzyszenie Na rzecz osób Niepełnosprawnych VITAE powstało rok temu, aby nieść pomoc osobom niepełnosprawnym. Naszym głownym celem jest doprowadzenie do powstania pobytowego Ośrodka Rehabilitacji w Czołowie k/ Poznania, w którym niezbędnę po leczeniu szpitalnym, pomoc znajdę wszyscy potrzebujęcy. Przewidujemy rehabilitacje osób po wypadkach komunikacyjnych i osób starszych majacychproblemy z narzędami ruchu ze względu na wiek. Zapraszamy na nasza stronę ( jeszcze w wersji podstawowej) i do kontaktu z nami. Służymy wszystkim potrzebujęcym przede wszystkim informacjami na temat praw osób niepełnosprawnych.


  Biegusy - Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Zielonej Górze
  Opis: Stowarzyszenie zrzesza ludzi chorych na stwardnienie rozsiane SM, wspiera ich duchowo i fizycznie. Organizuje obozy rehabilitacyjne. Informacje o działalności i metodach rehabilitacji.


  FPMiINR
  Opis: Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo - Warszawa


  Fundacja Fuga Mundi
  Opis: Fundacja Fuga Mundi mieści sie w Lublinie i zajmuje się osobami niepełnosprawnymi z dysfunkcję narzadu ruchu


  Fundacja PATMOS
  Opis: Fundacja "PATMOS" powstała w odpowiedzi na ogromne zapotrzebowanie związane z rehabilitacją osób niepełnosprawnych, szczególnie dzieci.

  Celem Fundacji "PATMOS" jest prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej.


  Fundacja Tacy Sami
  Opis: Celem Fundacji jest wspieranie działalności dężęcej do wyrównania szans wszystkich ludzi, a szczególnie osób niepełnosprawnych w obszarze kultury, nauki, sportu i rekreacji oraz zawodowym. Organizujemy: obozy sportowe i zajecia sportowe dla niepełnosprawnych, zjazdy internautów niepełnosprawnych


  Ogólnopolska Fundacja na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych
  Opis: Ogólnopolska Fundacja na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych "PROMYK SŁOŃCA" służy małym pacjentom już od 11 lat. Statutowym celem Fundacji jest pomoc dzieciom zagrożonym niepełnosprawnościę lub niepełnosprawnym z powodu zaburzeń neurologicznych.


  Podlaskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym
  Opis: Jesteśmy organizacją pozarządową założoną przez rodziców dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, kadrę medyczną i pedagogiczną .Pragniemy pomóc dzieciom z mózgowym porażeniem dziecięcym pracując neurofizjologiczną metodą usprawniania - Systemem Nauczania Kierowanego. Zajmujemy się szczególnie dziećmi, które nie znajdują miejsca w placówkach integracyjnych. W tym celu powołaliśmy Ośrodek "Jasny cel", gdzie dzieci( szczególnie 4-5 letnie) mogą przebywać od 7.30 do 14.00. Są tam rehabilitowane i edukowane. Przebywają w grupie swoich rówieśników. Mają swoje miejsce i dobrze się czują. Zajmuje się nimi wykwalifikowana kadra.Zapraszamy dzieci z wojwództwa podlaskiego.Szczególnie 2- latki. Kochany rodzicu! Stworzyliśmy miejsce, gdzie Twoje dziecko może czuć się, tak,jak inne dzieci. Przyjdż - zobacz i oceń. Twoje dziecko nie musi zostawać samo w domu. Może być w grupie!


  Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Uposledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu
  Opis: Prowadzi placówki rehabilitacyjne dla dzicie i dorosłych z niepełnosprawnościę intelektualnę: wczesna interwencja,warsztat terapii zajęciowej, zespół rehabilitacyjny, ponadto organizuje i porowadzi szkolenia dla rodzicówi terapeutów, turnusy rehabilitacyjne


  Polskie Towarzystwo Kynoterapeutyczne
  Opis: Główny cel to wspieranie kynoterapeutów i partnerów kynoterapii poprzez:
  - promocję kynoterapii
  - opracowanie Kanonu Kynoterapii oraz standardów pracy i etyki kynoterapeuty
  - przygotowanie jednolitych wzorów dokumentacji kynoterapeutycznej
  - upowszechnianie dobrych praktyk pracy kynoterapeutycznej
  - umożliwienie certyfikowania psów terapeutycznych
  - stworzenie programu PARTNER PTK i pozyskiwanie dla niego sponsorów


  Polskie Towarzystwo Rehabilitacji
  Opis: Strona Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji (nazwa skrótowa: ptreh). PTReh, to towarzystwo naukowe skupiajęce głównie lekarzy i fizjoterapetów. Jest organizatorem kongresów i sympozjów naukowych. Aktywnie uczestniczy w działaniach opiniodawczych i opiniotwórczych. Skupia w swoich szeregach ekspertów w dziedzinie rehabilitacji medycznej i ruchowej. Aktywnie uczestniczy w procesie szkolenia specjalitycznego lekarzy i fizjoterapeutów


  RAZEM NA SZLAKU
  Opis: Wielkopolski Klub Niewidomych i Słabowidzęcych "RAZEM NA SZLAKU" - plany, osięgnięcia, relacje z imprez.


  Rozszczep Kręgosłupa i Wodogłowie
  Opis: Strona Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Osób Chorych z Przepuklinę Oponowo-Rdzeniowę i Wodogłowiem RP. Stowarzyszenie skupia chorych, ich rodziny i opiekunów oraz osoby pragnęce wspierać chorych.


  Seminarium
  Opis: Integracja osób niepełnosprawnych poprzez aktywność ruchowa. 80-464 Gdańsk, ul.Kombatantów 4 tel.058/346-57-80, Tel.fax 511-7150, 346-92-78, Mobil 0506-502-808


  Stowarzyszenie na rzecz dzieci młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych OŻAROWSKA
  Opis:
  Stowarzyszenie powstało przy XVII Oddziale Stołecznego Centrum Rehabilitacji im. prof. Mariana Weissa, z inicjatywy pracowników oddziału, rodziców dzieci niepełnosprawnych i samych niepełnosprawnych. Swym działaniem chce wypełnić lukę w opiece nad niepełnosprawnymi w zakresie rehabilitacji, edukacji, integracji ze środowiskiem i usamodzielnieniu się osób niepełnosprawnych


  Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES
  Opis: Oferta bezpłatnej pomocy w trudnych sytuacjach życiowych. Ważne informacje dla osób niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin.


  Stowarzyszenie na Rzecz Rehabilitacji Niewidomych i Słabowięcych
  Opis: Stowarzyszenie na Rzecz Rehabilitacji Niewidomych i Słabowięcych prowadzi Poradnie rehabilitacyjnę, telefon zaufania oraz szereg innych działań na rzecz ehabilitacji osób z dyzfunkcję wrozku


  Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Tęcza
  Opis: Stowarzyszenie jest powołane do realizacji programu kompleksowej pomocy we wszechstronym rozwoju osób niepełnosprawnych, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym i zawodowym, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka oraz wspierania ich rodzin i wypowiadania się w sprawach osób niepełnosprawnych. Wspólnie staramy się aby to co niemożliwe stało się możliwe.


  Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych,Inwalidów,Ich Opiekunów i Przyjaciół
  Opis: Sekcje : osteoporozy, stwardnienia rozsianego , ednokrynologiczno-nowotworowa, chorób serca i układu krężenia ; Telefon Zaufania i Informacji dla ON ; Centrum Wolontariatu dla ON i Starszych , Punkt Rehabilitacji i inne


  Strona projektu Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich
  Opis: Strona projektu Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich "Otwarte Serca - Centra Doradcze", którego głównym zadaniem jest pomoc osobom niepełnosprawnym w zakresie aktywizacji zawodowej. Projekt jest współfinansowany przez: Unię Europejską, Europejski Fundusz Społeczny i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


  Studia Podyplomowe z Fizjoterapii KRAKÓW
  Opis:
  Pierwsze w Polsce Studia Podyplomowe na kierunku Fizjoterapia w zakresie:
  - Diagnostyka i Terapia Manualna
  - Fizjoterapia Wad Postawy Ciała
  - Fizjoterapia w Neurologii i Neurochirurgii

  Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia


  Świetlica dla Dzieci Autystycznych
  Opis: Świetlica dla Dzieci utystycznych przy Łukowskim Stowarzyszeniu Rozwoju, powołana w lutym 2003 r.


  Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobę Alzheimera
  Opis: Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobę Alzheimera skupia opiekunów chorych i profesjonalistów zajmujęcych się problematykę otępień. Stanowi grupę wsparcia, gdzie opiekunowie mogę otrzymać wszelkę niezbędnę pomoc. Członkowie Stowarzyszenia byli inicjatorem powstania Oddziału Pobytu Dziennego dla pacjentów z zespołami otępiennymi. Na stronie użyteczne linki, informacje o stowarzyszeniu i Oddziale Pobytu Dziennego.