• Ośrodek Opiekuńczo - Rehabilitacyjny - Jadowniki Mokre

  Dane adresowe


  Nazwisko/Nazwa: Ośrodek Opiekuńczo - Rehabilit
  Imię/Nazwa cd.:
  Miasto/Miejscowość: Jadowniki Mokre
  Wojewodztwo: małopolskie
  Ulica: Zawoja
  Numer lokalu: 1558
  Telefon: 014 6417501
  Fax:
  E-mail:
  Strona www:
  Typ: osrodek
  Umowa z NFZ: tak
  Opis: - osoby starsze, niepełnosprawne z ogólnego stanu zdrowia
  - osoby z dysfunkcją narządu ruchu, w tym poruszające się na wózkach inwalidzkich
  - osoby z epilepsją
  - osoby ze schorzeniami neurologicznymi, innymi niż epilepsja i dziecięce porażenie mózgowe
  - osoby ze schorzeniem układu krążenia
  - osoby ze schorzeniem układu oddechowego
  - z cukrzycą, ze schorzeniami nerek i dróg moczowych


  Zakres działalności


  Kinezyterapia:
  Ćwiczenia bierne: bd
  Ćwiczenia czynno-bierne: bd
  Ćwiczenia czynne w obciążeniu: bd
  Ćwiczenia czynne w obciążeniu z dawkowanym oporem: bd
  Ćwiczenia czynne wolne: bd
  Ćwiczenia czynne z oporem: bd
  Ćwiczenia izometryczne: bd
  Ćwiczenia wspomagane (w tym samowspomagane): bd
  Ćwiczenia ogólnousprawniające: bd
  Metody Kinezytermiczne:
  Met. Bobath:
  Met. Peto:
  Met. Domana:
  Met. Vojty:
  W.Scherbone:
  Met. PNF:
  Mobolizacje i manipulacje:
  Fizykoterapia:
  Elektroterapia:
  Galwanizacja: bd
  Jontofereza: bd
  Elektrostymulacja: bd
  Tonoliza: bd
  Prądy diadunamiczne: bd
  Prądy interferencyjne: bd
  Prądy TENS: bd
  Ultradźwięki:
  Elektrofoneza: bd
  Pole magnetyczne:
  Implulsowe pole magnetyczne małej czestotl.: bd
  Pole elektromagnetyczne:
  Implulsowe pole magnetyczne wielkiej czestotl.: bd
  Światłolecznictwo:
  Naświetlanie promieniami IR: bd
  Naświetlanie promieniami UV: bd
  Laseroterapia: bd
  Światlo spolaryzowane: bd
  Masaż: bd
  Inne:  Oceny
  Średnia ocen: 5.4
  Ilość oddanych ocen: 5
 • Mapka

  mapa województw