• Postępowanie rehabilitacyjne u chorych po alloplastyce stawów biodrowych i kolanowych

  Po alloplastyce stawów biodrowych i kolanowych niezwykle ważną rolę odgrywa rehabilitacja. Powinna się ona rozpocząć jeszcze przed zabiegiem operacyjnym.

  Stosowane obecnie endoprotezy stawu biodrowego, w zależności od sposobu związania z podłożem kostnym można podzielić na cementowe, bezcementowe oraz hybrydowe, w których jeden element (najczęściej panewka) zakładany jest metodą bezcementową, natomiast druga składowa metodą cementową.

  Wybór endoprotezy w zależności od wieku pacjenta:

  Pacjenci młodsi – całkowita endoproteza bezcementowa albo system mieszany (tzn.całkowita endoproteza częściowo zacementowana) z panewką bezcementową, trzon zacementowany.
  Po operacji nie należy obciążać kończyny przez 6 tygodni.

  Pacjenci starsi – całkowita endoproteza cementowa, panewka i trzon zacementowane. Po operacji kończynę można obciążać od razu.

  Rehabilitacja pacjenta powinna się rozpocząć jeszcze przed zabiegiem operacyjnym. Takie postępowanie ma na celu:

  - Wzmocnienie mięśni działających w obrębie danego stawu
  - Rozluźnienie nadmiernie napiętych mięśni działających na dany staw (np. rozluźnienie mięśni stabilizujących miednicę przed endoprotezoplastyką stawu biodrowego)
  - Zwiększenie zakresu ruchu w chorym stawie i w stawie symetrycznym
  - Wzmocnienie mięśni posturalnych (zwłaszcza mięśni grzbietu i mięśni brzucha)
  - Naukę chodu w balkoniku i o kulach
  - Naukę wykonywania czynności dnia codziennego (wstawanie, siadanie, odwracanie na brzuch, chodzenie po schodach)

  Rehabilitacja po wszczepieniu cementowej endoprotezy biodrowej obejmuje:

  • Zapobieganie odleżynom, przykurczom, zakrzepom, zapaleniom płuc, oskrzeli (oklepywanie, wibracja okolicy klatki piersiowej)
  • Zapobieganie bólowi – ułożenie kończyny w rozwórkach wyłożonych gąbką/watą,w pozycji pośredniej
  • Zapewnienie optymalnej ruchomości – wspomagane zginanie, prostowanie, rotacja wewnętrzna, odwiedzenie w pozycji leżącej na plecach. Można ostrożnie rozciągać mięsień lędźwiowy w pozycji leżącej na plecach przez maksymalne zgięcie nieoperowanej strony przy wyprostowanej stronie upośledzonej. Ewentualnie stosuje się poprzeczne rozciąganie mięśni przywodzicieli
  • W późniejszym okresie w zależności od stanu ogólnego i miejscowego (miejsce zabiegu) pacjenta układanie i ćwiczenia na brzuchu (zginanie w stawie kolanowym, napinanie m.pośladkowego wielkiego)
  • Optymalna siła – trening, szczególnie mięśni pośladkowych. Statyczne i dynamiczne ćwiczenia w pozycji leżącej na plecach, później również na boku i – z podparciem – na brzuchu.
  • Optymalny chód – 2- lub 4- punktowy z częściowym obciążeniem, chodzenie po schodach
  • Optymalna postawa i ruchy – ćwiczenie chodzenie, zakładania i zdejmowania odzieży

  Szczególowy plan rehabilitacji:

  I doba
  - Terapia ułożeniowa
  - Ćwiczenia oddechowe
  - Ćwiczenia izometryczne, symetryczne mięśnia czworogłowego uda
  - Ćwiczenia wspomagane zgięcie w stawie biodrowym
  - Ćwiczenia oporowe zgięcia grzbietowego stopy
  III – IV doba
  - Ćwiczenia wspomagane zgięcia, oraz odwiedzenia w stawie biodrowym
  IV – V doba
  - Po usunięciu drenażu sadzanie pacjenta z łóżku z opuszczonymi nogami jako wstęp do pionizacji. Czynne zgięcie stawu kolanowego w siadzie, zgięcie w stawie skokowym, ćwiczenia kontralateralne
  V – VII doba
  - Pionizacja pacjenta
  - Kontrola długości kończyny
  - Umiarkowane obciążanie kończyny operowanej przy pomocy poręczy, balkonika (taczkowego potem 4-kółkowy)
  VII – VIII doba
  - Chodzenie o kulach łokciowych z umiarkowanym obciążeniem kończyny
  IX – XIV doba
  - Doskonalenie chodzenia o kulach ze stopniowym zwiększaniem obciążenia operowanej kończyny, wydłużenia dystansu,po różnych powierzchniach i schodach
  - Ćwiczenia czynne w odciążeniu np.UGUL
  - Ćwiczenia samowspomagane, izometryczne, czynne, ipsilateralne, kontralateralne

  UWAGA!
  Po zabiegu należy skontrolować unerwienie mięśnia czworogłowego uda (nerw udowy).

  Znaczny skrót kończyny może oznaczać zwichnięcie. Mechanizm zwichnięcia: przywiedzenie + rotacja zewnętrzna.

  Rehabilitacja po wszczepieniu bezcementowej (hybrydowej) protezy biodra:


  Faza I (ćwiczeniowa, 6 tygodni)
  - Zapobieganie odleżynom, przykurczom, zakrzepom i zapaleniom płuc/oskrzeli
  - Zapobieganie bólowi: ułożenie w rozwórkach wyłożonych gąbką/watą (uwaga na odleżyny mogące powstać w okolicy pięty) , w pozycji pośredniej, po około 1 tygodniu tylko na noc. Przez 6 tygodni pacjent nie może układać się na boku (z wyjątkiem ćwiczeń i przy odpowiednim odwiedzeniu), może natomiast leżeć na brzuchu
  - Optymalna ruchomość – wspomagane zginanie, prostowanie, rotacja wewnętrzna, odwodzenie w pozycji leżącej na plecach. Można ostrożnie rozciągać mięsień lędźwiowy z pozycji leżącej na plecach przez maksymalne zgięcie nieoperowanej strony przy wyprostowanej stronie upośledzonej; ewentualnie poprzeczne rozciąganie mięśni przywodzicieli ( nie redresja!)
  - Optymalna siła – jak wyżej ale nie należy podnosić nogi wyprostowanej leżąc na boku; mięśnie kończyn górnych należy wzmacniać jako przygotowanie do chodzenia o kulach (ćwiczenia ogólnousprawniające) wykorzystując PNF; (stymulacja mięśni przy stawach przy zastosowaniu lekkich impulsów pociągania i ślizgania – pacjent powinien przeciwdziałać tym ruchom poprzez izometryczne napinanie mięśni)
  - Optymalny chód – 3 – punktowy bez obciążenia przy skorygowanej pozycji rotacyjnej biodra
  - Optymalna postawa ciała i ruchy – ćwiczenie chodzenia, zakładania i zdejmowania odzieży
  - Optymalny ciężar ciała – przy redukcji ciężaru ciała można ewentualnie stosować trening siłowy i wytrzymałościowy

  Faza II (obciążeniowa)

  Fizjoterapia jak przy cementowej endoprotezie biodra

  Szczegółowy plan rehabilitacji:


  I doba
  - Terapia ułożeniowa
  - Ćwiczenia izometryczne m. czworogłowego uda
  II – X doba
  - Ćwiczenia czynne stawu skokowego i palców
  - Ćwiczenia czynne i czynne wspomagane stawu kolanowego i biodrowego
  - Siadanie w łóżku
  - Ćwiczenia oddechowe
  X doba
  - Początek pionizacji
  - Nauka chodzenia bez obciążania operowanej kończyny
  - Nauka chodzenia początkowo o balkoniku, potem o kulach łokciowych
  - Zwiększanie zakresu ruchu i wzmacnianie mięśni operowanego stawu biodrowego
  - Ćwiczenia czynne wspomagane stawu biodrowego operowanego prowadzone na podwieszkach w systemie bloczkowym w UGUL
  Koniec 3 tygodnia
  - Chodzenie z asekuracją kul łokciowych bez obciążania operowanej kończyny
  - Pełne obciążanie kończyny po 8 tygodniach (?)
  Po 8 tygodniach
  - Chodzenie z asekuracją jednej kuli łokciowej
  Po 3 miesiącach rehabilitacji chory może odstawić kule łokciowe

  Program usprawniania po protezoplastyce stosowany w Szpitalu im. Dzieciątka Jezus
  w Warszawie


  Po zabiegu :
  - Odwiedzenie (klin odwodzący)
  - Stopa w pozycji pośredniej
  - Przeciwdziałanie przeprostowi kolana
  I doba
  - Ćwiczenia stóp, ćwiczenia bierne biodra, ćwiczenia oddechowe
  II doba
  - Ćwiczenia izometryczne mięśnia czworogłowego, napinanie pośladków, pionizacja – kończyna lekko odwiedziona, podparcie pod stopę
  > IV doby
  - Nauka chodzenia (balkonik następnie kule łokciowe)

  Program usprawniania po protezoplastyce wg. Katedry Kinezyterapii AM w Bydgoszczy

  I etap – przedoperacyjny
  - Wstępna ocena możliwości ruchowych
  - Ocena zakresu ruchów
  - Wywiad co do chorób towarzyszących
  II etap - pooperacyjny wczesny ( do 4 doby)
  - Ćwiczenia oddechowe
  - Ćwiczenia izometryczne kończyn górnych
  - Ćwiczenia czynne stóp
  - Ćwiczenia izometryczne mięśnia czworogłowego uda, pośladków
  - Bierne lub wspomagane zgięcie stawu kolanowego
  - Siadanie w łóżku
  pooperacyjny późny ( 5-10 doba)
  - Ćwiczenia jak wyżej +
  - Odwodzenie kończyn dolnych na podwieszkach
  - Stanie przy balkoniku bez obciążania operowanej strony
  III etap (11-21 doba)
  - Zwiększanie liczby powtórzeń wykonywanych dotąd ćwiczeń
  - Nauka chodzenia o kulach
  - Nauka chodzenia po schodach

  UWAGA!
  Po dodatkowej operacji plastycznej stropu panewki przy zastosowaniu istoty gąbczastej kości może być potrzebne dłuższe odciążenie. W fazie I zginanie ograniczyć należy do 90 ˚

  Wymiana pełnej endoprotezy stawu biodrowego (endoproteza biodrowa bez cementu / hybrydowa):

  Po operacji przez około 5 dni pacjent wypoczywa w łóżku. Obciążenie pooperacyjne zależy od techniki operacji
  Faza I
  - Zapobieganie odleżynom, przykurczom, zakrzepom, zapaleniom płuc/oskrzeli
  - Zapobieganie bólowi – ułożenie w rozwórkach wyłożonych gąbką/watą, w pozycji pośredniej
  - Optymalna ruchomość – wspomagane zginanie, prostowanie, rotacja wewnętrzna, odwodzenie w pozycji leżącej na plecach. Można ostrożnie rozciągać mięsień lędźwiowy przy maksymalnym zgięciu nieoperowanej strony przy wyprostowanej stronie upośledzonej; ewentualnie – rozciąganie mięśni przywodzicieli
  - Optymalna siła – tak jak przy pełnej endoprotezie bez cementu; Niedozwolony jest natomiast aktywny ruch odwodzenia, możliwa jedynie ostrożna izometria w kierunku przywodzenia
  Faza II
  - Pacjent jest mobilizowany, jego ruchy są ograniczone, na ogół zdolny jest do obciążenia od 5 dnia. Fizjoterapia jak w fazie I, dodatkowo:
  * optymalny chód – obciążony chód 3 – punktowy (ewentualnie tylko z częściowym obciążeniem)
  Faza III
  - Dowolne ruchy, stabilne obciążenia; fizjoterapia jak wyżej, dodatkowo :
  * optymalna ruchomość – dozwolone ruchy we wszystkich kierunkach, aktywne techniki, instrukcje fizjoterapeuty dotyczące automobilizacji w pozycji siedzącej
  * optymalna siła – zwiększenie treningu mięśni lędźwiowych i prostowników stawu biodrowego

  Plastyka stropu panewki:

  Przy stosowaniu pełnej endoprotezy stawu biodrowego i istniejącej dysplazji panewki możliwe jest wycięcie klina z usuniętej głowy biodra i przykręcenie go celem poprawy czynności panewki. Po operacji przez 12 tygodni nie należy stosować obciążenia.

  Fizjoterapia po plastyce stropu panewki:

  • W połączeniu z wymianą stawu jak przy pełnej endoprotezie, zginanie nie powinno przekraczać 90˚
  • Po przemieszczeniu krętarza przy pełnej endoprotezie nie należy wykonywać aktywnego odwodzenia przez 6 tygodni; dozwolone są izometryczne ćwiczenia napinania małych mięśni pośladkowych

  Czas używania przez pacjenta kul łokciowych:
  2 kule
  • endoproteza cementowa – 1,5 miesiąca
  • endoproteza bezcementowa – 3 miesiące
  1 kula
  • endoproteza cementowa – 3 miesiące
  • endoproteza bezcementowa – 6 miesięcy

  Zestaw ćwiczeń dla pacjenta do wykonywania w domu:

  Ćwiczenia napinania pośladków (7-10 napięć w trzech seriach, 7 * dziennie)
  Ćwiczenia zginania nogi w stawie biodrowym (leżenie na plecach, nogi wyprostowane, chorą nogę zginamy w stawie biodrowym i kolanowym ciągnąc po podłożu)
  Ćwiczenia zginania i prostowania w stawie kolanowym w siadzie na łóżku (10-15 ruchów w trzech seriach 3 * dziennie)
  Zginanie w stawie kolanowym w leżeniu przodem (na brzuchu) – (10-15 ruchów w trzech seriach 3 * dziennie)
  Ćwiczenia w leżeniu tyłem (na plecach) – odwodzenie operowanej kończyny ciągnąc pietę po podłożu – przywodzenie tylko do linii pośrodkowej (15-20 powtórzeń w trzech seriach 3 * dziennie)
  Ćwiczenia odwodzenia operowanej kończyny w pozycji stojącej ( pacjent staje nogą zdrową przy krześle, podtrzymując się go podnosi nogę operowaną w bok 10-15 razy w trzech seriach 3 * dziennie
  Ćwiczenia zginania kończyny w stawie biodrowym w pozycji stojącej (pozycja jak poprzednio); pacjent zgina jednocześnie staw biodrowy i kolanowy (10-15 powtórzeń w trzech seriach 3 * dziennie)
  Wykonywanie przykładowych czynności dnia codziennego po protezoplastyce stawu biodrowego

  Siadanie:
  Podczas siadania nogę operowaną należy wysunąć do przodu z wyprostowanym kolanem
  Siadając ciężar ciała należy utrzymać na nodze zdrowej i rękach

  Odwracanie się na brzuch:
  Należy odwrócić się przez zdrowy bok z wałkiem między nogami, ewentualnie druga osoba może przytrzymać nogę operowaną w odwiedzeniu
  Kończyny podczas odwracania nie mogą złączyć się; podczas leżenia kończyna operowana „patrzy do góry”.

  Wchodzenie po schodach:
  Nogę zdrową należy postawić na stopień wyżej, przenosząc jednocześnie ciężar ciała na nią, następnie dostawić nogę operowaną i kule na ten stopień.

  Schodzenie po schodach:
  Kule należy postawić stopień niżej i dostawić nogę chorą; ciężar ciała przenieść na kule i dostawić nogę zdrową.

  Po protezoplastyce NIE WOLNO:

  - Krzyżować nóg
  - Zakładać operowanej nogi na zdrową
  - Klękać
  - Jeździć na rowerze

  Staw kolanowy po kręgosłupie i stawie biodrowym jest najczęstszym miejscem występowania choroby zwyrodnieniowej. Schorzenie to jest procesem patologicznym dotykającym najistotniejszych struktur stawu kolanowego (chrząstka i powierzchnie stawowe, kości, torebka stawowa-błona maziowa, łąkotki) i jest to najczęstsza postać zapalenia stawu.

  Alloplastyka stawu kolanowego - rehabilitacja

  Faza I (ćwiczeniowa)
  • Zapobieganie powstawaniu odleżynom, przykurczom, zakrzepom, zapaleniom płuc/oskrzeli
  • Zapobieganie bólowi – ułożenie w aktualnej pozycji spoczynkowej; ewentualnie stosowanie lodu (maksymalnie 2-3 minuty); przytłumienie układu współczulnego przez ruchy na obszarze piersiowo-lędźwiowym; przy stosowaniu lodu omijać rzepkę
  • Zachowanie najlepszej z możliwych ruchomości – szyna mechaniczna, bezbolesna mobilizacja- głównie prostowników –przez: pocieranie
  i rozciąganie poprzeczne; ćwiczenia z asystą fizjoterapeuty; czynna, ostrożna mobilizacja rzepki (nauczyć pacjenta!)
  • Zapobieganie obrzękom w stawie: ruchy w bezbolesnym zakresie, drenaż limfatyczny, izometryczne ćwiczenia mięśnia czworogłowego
  • Zachowanie możliwie najlepszej siły – izometryczne ćwiczenia napinające; celowy trening dla zachowania siły zdrowej strony; elektrostymulacja
  • Opanowanie możliwie poprawnego chodu – chód 3-punktowy z niepełnym obciążeniem operowanej kończyny lub bez obciążania.

  Faza II (częściowe obciążenie)
  • Jak w fazie I; dodatkowo ćwiczenia z przyrządem do treningu ud
  (z obciążeniem) lub w pozycji stojącej w wyciągu rolkowym
  W FAZIE I i II NIE WOLNO WYKONYWAĆ ROTACJI STAWU KOLANOWEGO !!!

  Faza III (obciążeniowa)
  • Odzyskanie optymalnej siły: celowy trening siłowy i wytrzymałościowy (korzystne są fizjologiczne pozycje wyjściowe z kontaktem stóp z podłogą; niekorzystne natomiast jest prostowanie kolana w pozycji siedzącej
  • Swobodna ruchomość: należy wykorzystać wszystkie dostępne techniki, w tym terapię manualną
  • Funkcjonalny chód – należy odzwyczaić pacjenta od korzystania z pomocy do chodzenia ewentualnie prowokować reaktywne przejęcie ciężaru. Pacjent powinien osobiście korygować chód pod nadzorem fizjoterapeuty, chodzić po różnym podłożu; można wykorzystać naukę chodzenia według PNF
  *** część szczegółowa
  • II – III doba
  - pionizacja
  • Następnie do ok. 12 tygodnia częściowe obciążanie (ustalić z lekarzem operującym pacjenta)
  • Po ok. 6 miesiącach od zabiegu – klękanie, kucanie (uzależnione od stanu pacjenta), poprzedzone wcześniejszymi ćwiczeniami np. przy drabinkach

  Po plastyce kolana typu kłykciowego należy unikać zginania powyżej kąta 100˚ ponieważ wyzwalane siły mogą doprowadzić do podwichnięcia stawu.
  Proteza Insalla-Bursteina-Linka oraz przyśrodkowa proteza saneczkowa mogą być na ogół od razu obciążane i wszystkie zabiegi fazy III mogą być stosowane od razu po zabiegu.
  Każdy przypadek protezoplastyki wymaga indywidualnego podejścia, oceny stopnia sprawności przed zabiegiem, oceny stanu kości i aparatu mięśniowego. Konieczny jest dokładny wywiad odnośnie schorzeń towarzyszących i ewentualnych problemów podczas zabiegu z nimi związanych oraz wybór typu i sposobu osadzenia implantu
  a także rodzaju przeprowadzanego zabiegu.
  Podczas procesu usprawniania niezbędna jest natomiast ścisła współpraca rehabilitanta z ortopedą.