• Choroby mięśni

  Miopatie to układowe choroby mięśni, inaczej choroby pierwotnie mięśniowe,
  zależne od procesów chorobowych toczących się w samych mięśniach


  Ogólne objawy miopatii:


  - osłabienie mięśni,
  - zanik mięśni (czasem maskowany rzekomym przerostem lub tkanką tłuszczową),
  - męczliwość mięśni – znużenie mięśni,
  - odruchy głębokie – osłabione lub brak.


  W poszczególnych przypadkach:


  - ból mięśniowy – charakterystyczny dla miopati zapalnych,
  - sztywność mięśni – w przebiegu miotoni - generowana nadmierna czynność bioelektryczna w mięśniu,
  - bolesne kurcze mięśni – wyzwalane skurczem mięśnia i mogą być zahamowane rozciągnięciem mięśnia,
  - mioglobinuria - - świadczy o gwałtownym uszkodzeniu włókna mięśniowego.


  Podział miopatii:


  1. Dystrofie – miopatie genetycznie uwarunkowane.
  2. Zespoły miotoniczne:
  - miotonia wrodzona,
  - paramiotonia,
  - dystrofia miotoniczna.
  3. Wrodzone defekty charakterystyczne pod względem strukturalnym (miopatie wrodzone).
  4. Wrodzone defekty metaboliczne, inaczej miopatie metaboliczne:
  - zaburzenia przemiany glikogenu,
  - zaburzenia mitochondrialne i lipidowe,
  - porażenie okresowe,
  - hipertermia złośliwa.
  5. Nabyte miopatie:
  - hormonalne,
  - toksyczne i polekowe,
  - niedoborowe,
  - w przebiegu chorób narządowych,
  - w chorobie nowotworowej,
  - zapalne,
  - autoimmunologiczne.
  6. Zespoły niesklasyfikowane.


  Dystrofie czyli miopatie genetycznie uwarunkowane:


  - dystrofia rzekomoprzerostowa- dystrofia Duchenne`a,
  - dystrofia rzekomoprzerostowa łagodna- dystrofia Kinera i Beckera,
  - dystrofia mięśniowa łagodna z wczesnymi przykurczami – dystrofia Emery – Dreiffusa,
  - dystrofia obręczowo-kończynowa – dystrofia Leydena – Móbiusa,
  - dystrofia twarzowo-łopatkowa-ramienna – dystrofia Landouzy – Dejerina,
  - dystrofia oczno-gardzielowa,
  - dystrofia odsiebna.


  Dystrofia rzekomoprzerostowa Duchenne`a:


  ■ dziedziczenie recesywne sprzężone z płcią,
  ■ delecja (brak) 21 prążka na krótkim ramieniu chromosomu X – brak białka dystrofiny, która „tapetuje” od środka sarkolemmę włókna mięśniowego,
  ■ brak dystrofiny – ucieczka z mięśnia enzymów m.in. transaminaz, aldolazy,
  ■ histopatologia: postępujące zwyrodnienie i ubytek włókien mięśniowych z towarzyszącym odczynem regeneracji oraz rozplemem tkanki łącznej.


  Dystrofia rzekomoprzerostowa Duchenne`a – objawy kliniczne:


  ■ objaw osiowy - to symetryczne zajęcie mięśni początkowo obręczy miednicy , a następnie obręczy barkowej,
  (mięśnie zanikają -a z czasem zanikowi towarzyszy rzekomy przerost mięśni łydek tzw. „łydki gnoma”-, „łopatki skrzydłowate”, postawa ciała lordotyczna, przykurcz ścięgna Achillesa),
  ■ wczesny początek (w dzieciństwie),
  ■ chorują chłopcy,
  ■ późno zaczynają chodzić, nie biegają,
  ■ jeśli kucają to podpierają się rękami,
  ■ wstają z pozycji leżącej „wspinając się po sobie” – objaw Gowersa,
  ■ chód kaczkowaty,
  ■ z trudem chodzą po schodach,
  ■ około 10 r.ż. przestają chodzić – zniekształcenie klatki piersiowej – infekcje płuc –niewydolność oddechowa – zgon.


  Dystrofia rzekomoprzerostowa łagodna – Kinera i Beckera:


  ■ 10 razy rzadsza od dystrfii Duchenne`a,
  ■ lokalizacja genu podobna jak w dystrofi Duchenne`a,
  ■ także brakuje fragmentu DNA chromosomu X kodującego dystrofinę – w efekcie dystrofina jest w sarkolemmie ale niepełnocenna,
  ■ dziedziczenie recesywne sprzężone z płcią,
  ■ objawy kliniczne występują później niż w D. Duchenne`a,
  (około 10 r.ż.) są podobne, ale postępują łagodniej (także występują przerosłe łydki),
  ■ chorzy przestają chodzić około 30 r.ż.,
  ■ w EMG – cechy zaburzeń pierwotnie mięśniowych.


  Dystrofia łagodna z wczesnymi przykurczami – Emery – Dreifussa:


  ■ dziedziczenie recesywne sprzężone z płcią,
  ■ uszkodzenie znajduje się na długim ramieniu chromosomu X,
  ■ nosicielkami choroby są kobiety, a chorują chłopcy,
  ■ występują częściej zaniki mięśniowe niż w dystrofiach rzekomoprzerostowych,
  ■ charakterystyczne są zaburzenia przewodnictawa w m. sercowym – często wymagają rozrusznika,
  ■ nosicielki, także mogą mieć zaburzenia przewodnictwa w m. sercowym,
  ■ początek choroby – 3-6 r.ż.,
  ■ wcześnie pojawiają się przykurcze w efekcie czego chorzy dość wcześnie zaczynają chodzić na palcach,
  ■ osłabienie mięśni postępuje łagodnie i dotyczy głównie mięśni ksobnych kończyn górnych i odsiebnych kończyn dolnych,


  Miopatie wrodzone – ultrastrukturalne swoiste:


  Cechy wspólne:
  ■ łagodny przebieg kliniczny
  ■ typowy sposób dziedziczenia
  ■ mięśnie są osłabione od urodzenia
  ■ zajęte głównie mięśnie ksobne
  ■ wygląd mięśni prawidłowy lub niewielki zanik, nie ma przerostu mięsni
  ■ odruchy głębokie przeważnie zniesione lub osłabione
  ■ prawidłowa aktywność XK w surowicy
  ■ w EMG cechy miopati lub może być prawidłowe
  ■ każde schorzenie ma co najmniej jedną wyróżniającą zmianę strukturalną włókien mięśniowych


  Miopatie wrodzone – strukturalne swoiste:


  Podział miopati wrodzonych w oparciu o zmiany strukturalne włókien mięśniowych:
  - miopatia miotubularna – czyli z ośrodkowym położeniem jąder
  - miopatia „central core” włókna są niezróżnicowane na typy i w środku włókien dziurki.
  - miopatia nitkowata
  - miopatia nitkowata (nemalinowa)
  - miopatia „czapeczek”

  Miopatie wrodzone muszą być brane pod uwagę w diagnostyce różnicowej tzw. wiotkiego dziecka.


  Miopatie metaboliczne – w większości przypadków choroby dziedziczne o dziedziczeniu autosomalnym recesywnym:


  1. Glikogenozy – na skutek niedoboru enzymu, swoistego dla danego typu glikogenozy, dochodzi do spichrzanie glikogenu w mięśniach - tworzą się wodniczki , które łatwo wykryć w biopsji. Rozpoznanie typu glikogenozy - na podstawie wykrycia niedoboru określonego swoistego enzymu
  - Ch. Pompego – niedobór kwaśnej maltazy,
  - Ch. Mc Ardla – niedobór fosforylazy
  2. Miopatie lipidowe – gromadzenie się lipidów w mięśniach (niedobór karnityny ). Do nich należy także nawracająca mioglobinuria wyzwalana przez wysiłek fizyczny- niedobór transferazy karnitynowo-palmitylowej
  3. Miopatie mitochondrialne – wywołane zaburzeniami czynności mitochondriów


  Porażenie okresowe:


  ■ grupa schorzeń uwarunkowanych genetycznie (w większości o dziedziczeniu autosomalnie dominującym), w których główną role odgrywa zmniejszenie pobudliwości elektrycznej błony włókien mięśniowych
  ■ klinicznie charakteryzuje się okresowym (napadowym) występowaniem wiotkich, symetrycznych porażeń mięśni kończyn górnych i dolnych
  ■ napad trwa od kilkudziesięciu minut do wielu godzin
  ■ w czasie napadu odruchy z mięśni są zniesione, brak reakcji elektryczne w- w bad. EMG – tzw. „odczyn trupi”
  ■ rozróżnia się 3 postacie porażenia okresowego:
  1. Hypokalemiczne (niedobór potasu we krwi)
  2. Hyperkalemiczne (zwiększone stężenie potasu we krwi)
  3. Normopotasowe


  Miotonie:


  ■ grupa schorzeń uwarunkownych genetycznie (dziedziczenie autosomalnie dominujące lub recesywne), w których główną rolę odgrywa nadmierna pobudliwość elektryczna błony mięśniowej.
  ■ defekt genetyczny dotyczy kanałów sodowych w sarkolemmie
  ■ główny objaw- przetrwanie skurczu mięśniowego. Na przykład po zaciśnięciu pięści chory nie może jej rozprostować, i tylko z trudem można to pokonać. Zjawisko dotyczy tylko pierwszego ruchu, a przy seryjnym powtarzaniu danej czynności zanika.
  ■ w badaniu EMG tzw. ciągi miotoniczne

  Kliniczne formy miotoni:

  1. Miotonia wrodzona Thomsen – objawem jest tylko skurcz miotoniczny
  2. Miotonia zanikowa (dystrofia miotoniczna ) – Ch. Steinerta-Curschmanna – Battena:
  a) skurcz miotoniczny,
  b) zanik mięśni twarzy, szyi, gardła, i dystalnych części kończyn górnych i dolnych
  c) objawy wielonarządowe : zaćma, zaburzenia przewodnictwa w sercu, zanik jąder (jajników), przedwczesne łysienie, cukrzyca insulinooporna
  d) upośledzenie umysłowe lub otępienie
  3. Paramiotonia wrodzona – choroba Eulenburga
  - występuje miotonia paradoksalna – skurcz miotoniczny nasila się pod wpływem powtarzanego skurczu mięśnia
  - objawy miotoniczne występują tylko pod wpływem zimna

  Miopatie zapalne:

  1. Jako objaw infekcji wirusowej, bakteryjnej lub pasożytniczej
  2. Zapalenie wielomięśniowe (i skórno mięśniowe)
  - choroba z autoagresji , a przypuszczalnym czynnikiem wyzwalającym jest wirus lub nowotwory złośliwe
  objawy kliniczne:
  - zajęcie mięśni szyi ( w tym połykowych- dysfagia), tułowia i dosiebne kończyn
  - ból i osłabienie mięśni
  - bolesność uciskowa mięśni
  - nacieczenie i obrzęk mięsni
  - czasem rozwija się zanik i przykurcze mięśni
  - znamienne obrzęki pod oczami
  - objawy skórne; obrzęk, nacieczenie, później przebarwieni
  postacie kliniczne
  - ostra ( z gorączką, szybkim i ciężkim przebiegiem)
  - podostra
  - przewlekła (przebieg powolny, dominuje oslabienie i zanik mięsni)


  Miastenia:


  ■ istota choroby polega na zaburzeniach przewodnictwa nerwowo-mięśniowego , wskutek czego głównym objawem jest nadmierna nużliwość mięśni.
  ■ choroba autoimmunologiczna związana z niedoborem receptorów acetylocholinowych włókna mięśniowego spowodowanym przez autoprzeciwciała
  ■ u 2/3 chorych występuje przerosła grasica, a 10-15 chorych istnieje grasiczak – prawdopodobnie przeciwciała przeciw receptorowi Ach są syntetyzowane przez limfocyty B w grasicy
  ■ częściej chorują kobiety
  ■ szczyt zachorowań u kobiet w 3 dekadzie życia , a u mężczyzn po 60 r.ż.

  Miastenia – objawy kliniczne:

  ■ nużliwość mięśni gałek ocznych ( u 40% chorych – pierwszy objaw)
  a) podwójne widzenie
  b) opadanie powiek
  - nużliwość wszystkich mięśni – początek u 40% chorych
  - nużliwość mięśni opuszkowych - pierwszy objaw u 10%
  a) dysfagia
  b) dysartria - zacichanie mowy
  - nużliwość mięśni kończyn – pierwszy objaw u 10%
  - w 10 % przypadków miastenia pozostaje miastenią oczną, w pozostałych przypadkach w ciągu 10 lat dochodzi do uogólnienia objawów
  - objawy kliniczne są najmniej wyrażone w wypoczętych mięśniach tj. rano, i nasilają się z godziny na godzinę w miarę upływu dnia
  - w ciężkich przypadkach chory nie jest w stanie utrzymać głowy i podtrzymuje żuchwę ręką
  - najgroźniejszym objawem jest duszność, która świadczy o niewydolności mięśni oddechowych
  - najczęściej przebieg choroby jest powolny, ale niekiedy objawy mogą wystąpić ostro i nasilać się gwałtownie.

  Miastenia – leczenie:

  1. Farmaologiczne
  – inhibitory acetylocholinesterazy (Polstygmina, Mytelase, Mestinion)
  – sterydy
  – immunosupresja (immuran, Endoxan)
  2. Tymectomia
  3. Plazmafereza


  W przebiegu miasteni może dojść do niewydolności oddechowej:

  - przełomu miastenicznego
  - przełomu cholinergicznego (zwężenie źrenic poniżej 2 mm)


  Rdzeniowy zanik mięśni:


  Grupa chorób zwyrodnieniowych występująca rodzinnie, w których dochodzi do uszkodzenia neuronu ruchowego komórek ruchowych rogów przednich, prawdopodobnie w życiu płodowym, a ujawniających się w dzieciństwie lub w wieku młodzieńczym. Dziedziczenie – autosomalnie recesywne.

  Objawy :

  – osłabienie mięśni- narastające, często symetryczne,
  – zanik mięśni
  – drżenie pęczkowe mięśni
  – obniżenie napięcia mięśniowego – hypotonia
  – odruchy głębokie – osłabienie lub brak
  – czucie – zawsze prawidłowe
  przebieg – przewlekle postępujacy
  diagnostyka – EMG ( zapis neurogenny EMG)
  leczenie – bezskuteczne

  Rdzeniowy zanik mięśni – postacie:

  1. Rdzeniowy zanik mięśni, postać dziecięca – choroba Werdniga – Hoffmana
  - postać najcięższa – większość dzieci umiera w ciągu 2-3 lat.
  - ujawnia się przy urodzeniu lub w pierwszych tygodniach życia
  - zajęte są początkowo mięsnie obręczy barkowej i miedniczej
  - dziecko wiotkie
  - prawie niezdolne do wykonywania ruchów
  - kończyny w ułożeniu „żaby”
  - trudności w karmieniu
  - wczesne problemy oddechowe
  2. postać młodzieńcza rzekomodystroficzna – choroba Kugelberga- Welandra tzw. przewlekły rdzeniowy zanik mięśni
  - postać łagodniejsza
  - ujawnia się w okresie dojrzewania – czasem nawet w wieku dojrzalym
  - dotyczy mięśni obręczy barkowej ( co przypomina dystrofię mięśniową),
  - zanikłe mięśnie mogą być przerośnięte – przerost rzekomy
  - przebieg jest bardzo powolny


  Rdzeniowy zanik mięśni dorosłych - - Arana – Duchenne:


  ■ najczęściej występuje sporadycznie
  ■ początek ok. 30 – 40 r.ż.
  ■ bardzo powolny przebieg – dziesiątki lat
  ■ początkowo zanik krótkich mięśni rąk
  ■ później zanik przenosi się na obręcz barkową i kończyny dolne, a nawet może objąć mięśnie języka i podniebienia, mięśnie tułowia.


  Dystrofia obręczowo-kończynowa – Leydena i Móbiusa:


  ■ dziedziczenie autosomalne recesywne (chromosom 15)
  ■ rzadsza i znacznie łagodniejsza od dystrofii Duchenne`a
  ■ chorują chłopcy i dziewczęta
  ■ początek po 10 r.ż.
  ■ choroba postępuje powoli
  ■ osłabienie i zanik dotyczy dosiebnych mięśni obręczy miednicy i barkowej
  ■ odruchy głębokie są zachowane, oprócz odruchów kolanowych
  ■ występują przykurcze i zniekształcenia, głównie stawów skokowych, rzadziej i później kolanowych i łokciowych


  Dystrofia twarzowo-łopatkowo-ramienna Landouzy-Dejerina:


  ■ dziedziczenie autosomalne dominujące (chromosom 4)
  ■ początek choroby 7-17 r.ż.
  ■ nie obserwuje się przykurczu mięśni, rzadkie przykurcze stawowe
  ■ objawy początkowe to zanik mięśni obręczy barkowej i twarzy, grube wargi zwłaszcza górna – „twarz tapira”
  ■ odruchy głębokie są długo zachowane
  ■ charakterystyczna jest asymetria objawów
  ■ przebieg przeważnie lekki


  Dystrofia oczno-gardzielowa:


  ■ początek późny 5-6 dekada życia
  ■ klinicznie: opadanie powiek (czasem asymetryczne), tylko niewielkie ograniczenie ruchów gałek ocznych, skargi na podwójne widzenie, czasem dysfagia
  ■ pozostałe mięśnie twarzy lub kończyny są rzadko zajęte
  ■ przebieg powoli postępujący
  ■ w EMG zapis miopatyczny, próba nużliwości mięśni ujemna


  Dystrofia odsiebna:


  ■ początek choroby 40-60 r.ż.
  ■ lokalizacja zaników i osłabienia mięśni jest odsiebna
  ■ zajęcie drobnych mięśni rąk i stóp
  ■ przebieg łagodny , nie prowadzi do kalectwa
  ■ CK podwyższona nawet 20 razy
  ■ zapis EMG różnicuje z zanikiem neurogennym