• Kinezyterapia

  Published on 18-05-11 11:48
  1. Kategorie:
  2. Kinezyterapia,
  3. Artykuły archiwalne

  <img src="http://img225.imageshack.us/img225/5060/fotolia52737ramidziewcz.jpg" alt="Tekst alternatywny" align="left" hspace="20" width=160" height="226" />Prawidłowo prowadzoną rehabilitację rozpoczyna się już w momencie przyjęcia do szpitala. W okresie tym pacjentka powinna zostać zapoznana z planem leczenia oraz zasadami terapii przeciwobrzękowej. Nieodłączną częścią jest psychoterapia mająca na celu pomoc w radzeniu sobie ze stresem wywołanym chorobą i operacją. W chwili obecnej na terenie całego kraju działają stowarzyszenia „Amazonek”, których wolontariuszki odwiedzają chore jeszcze w szpitalu, niosąc im wsparcie i pomagając odnaleźć się w nowej sytuacji.

  ...
  Published on 12-04-11 02:45
  1. Kategorie:
  2. Kinezyterapia,
  3. Fizykoterapia,
  4. Dla studentów

  <img src="http://img340.imageshack.us/img340/7562/1209823minimodel.jpg" alt="Tekst alternatywny" align="left" hspace="20" width="220" height="145" />
  Lecznicze usprawnianie to postępowanie w odniesieniu do osób chorych lub niepełnosprawnych, zmierzające do jak najszybszego przywrócenia im możliwie największej sprawności fizycznej, psychicznej i zawodowej.

  ...
  Published on 16-02-11 09:45
  1. Kategorie:
  2. Kinezyterapia,
  3. Neurologia,
  4. Dla studentów

  <img src="http://img96.imageshack.us/img96/8293/fstary20czc582owiek20c5.jpg" alt="Tekst alternatywny" align="left" hspace="20" width="155" height="200" />W początkowym okresie po udarze rehabilitacja ogranicza się do odpowiedniej terapii ułożeniowej. Poza ochroną przed odleżynami ma ona za zadanie zapobieganie przykurczom, normalizować pracę układu krążenia i oddechowego oraz wysyłać prawidłowy sygnał do mózgu, zastępujący brak bodźców czuciowych z dotkniętych udarem części ciała. Sama zmiana pozycji ciała dostarcza bodźców sprzyjających odzyskiwaniu czucia. ...
  Published on 12-02-11 11:09
  1. Kategorie:
  2. Kinezyterapia,
  3. Neurologia,
  4. Dla studentów

  <img src="http://img220.imageshack.us/img220/3391/fotolia6767180xs1.jpg" alt="Tekst alternatywny" align="left" hspace="20" width="210" height="145" />Rehabilitacja pacjenta po udarze powinna rozpocząć się już w momencie przyjęcia na oddział. W pierwszym, ostrym stadium choroby priorytetem są zabiegi ratujące życie, jednakże równolegle z nimi należy podjąć działania zapobiegające przykurczom i odleżynom. Główne znaczenie ma tutaj terapia ułożeniowa.
  Gdy stan chorego ustabilizuje się, można rozpocząć właściwą rehabilitację, ...
  Published on 27-11-10 07:36
  1. Kategorie:
  2. Kinezyterapia,
  3. Dla studentów,
  4. Biomechanika

  <img src="http://img16.imageshack.us/img16/8876/fotolia19429464xs1.jpg" alt="Tekst alternatywny" align="left" hspace="20" width=155" height="230" />Na funkcję i sprawność stawów wpływa wiele czynników, najistotniejsze z nich to: kształt oraz budowa kostnych elementów stawu, stan chrząstki, wydolność aparatu więzadłowo-torebkowego, siła i sprawność mięśni.
  Prawidłowo ukształtowana chrząstka szklista stanowi swego rodzaju amortyzator rozkładający siły nacisku na całą powierzchnię stawową.
  Chrząstka nie posiada własnych naczyń i nerwów, substancje odżywcze czerpie z podchrzęstnej warstwy kości oraz z płynu stawowego. Żeby jednak płyny mogły wniknąć w obręb chrząstki, potrzebny jest ruch, powodujący zmiany ciśnienia i nacisku na powierzchnie stawowe. ...
  Published on 09-10-10 14:58
  1. Kategorie:
  2. Kinezyterapia,
  3. Sport i rekreacja,
  4. Moja opinia o...,
  5. Ciekawostki

  <img src="http://img254.imageshack.us/img254/1662/fotolia4545108xs1.jpg" alt="Tekst alternatywny" align="left" hspace="20" width="220" height="145" />W ostatnich dziesięcioleciach na całym świecie obserwuje się zjawisko wydłużania średniej długości życia.
  Według badań GUS w 2020 roku w Polsce liczba osób powyżej 60 roku życia przekroczy 8 milionów i stanowić będzie prawie &#188; ogółu społeczeństwa.
  Obniżona sprawność ruchowa osób w podeszłym wieku, a co za tym idzie konieczność zapewnienia im leczenia i opieki stanowić będzie poważny problem społeczny. ...
  Published on 24-09-10 11:35
  1. Kategorie:
  2. Kinezyterapia,
  3. Reumatologia,
  4. Dla studentów

  <img src="http://img191.imageshack.us/img191/7562/1209823minimodel.jpg" alt="Tekst alternatywny" align="left" hspace="20" width="200" height="150" />
  Rehabilitacja chorych na ZSSK i RZS wiąże się z wieloma trudnościami. Wieloogniskowość zmian, stale postępujący proces chorobowy oraz towarzyszący mu ból wymuszają konieczność dostosowania terapii do aktualnego stanu i możliwości chorego. ...
  Strona 1 z 7 123 ... OstatniOstatni