• Sport i rekreacja

  by Published on 08-01-11 10:42
  1. Kategorie:
  2. Sport i rekreacja,
  3. Ciekawostki

  Tekst alternatywnyW XIX i pierwszej połowie XX wieku uważano, że układ ruchu to tylko kości oraz stawy wraz z więzadłami. Zaczęto się zastanawiać, obserwując sportowców, dlaczego wydajność, wytrzymałość ich aparatu kostno stawowo więzadłowego zaczyna spadać, mimo iż biomechanicznie stawy, kości nie były uszkodzone. Odkryto wówczas rolę tzw. tkanek miękkich - mięśni, kaletek oraz powięzi. Struktury anatomiczne takie jak mięśnie i ich powięzie były anatomom znane od setek lat, jednak nikt nie przypisywał im tak ogromnej roli. ...
  Published on 09-10-10 14:58
  1. Kategorie:
  2. Kinezyterapia,
  3. Sport i rekreacja,
  4. Moja opinia o...,
  5. Ciekawostki

  <img src="http://img254.imageshack.us/img254/1662/fotolia4545108xs1.jpg" alt="Tekst alternatywny" align="left" hspace="20" width="220" height="145" />W ostatnich dziesięcioleciach na całym świecie obserwuje się zjawisko wydłużania średniej długości życia.
  Według badań GUS w 2020 roku w Polsce liczba osób powyżej 60 roku życia przekroczy 8 milionów i stanowić będzie prawie &#188; ogółu społeczeństwa.
  Obniżona sprawność ruchowa osób w podeszłym wieku, a co za tym idzie konieczność zapewnienia im leczenia i opieki stanowić będzie poważny problem społeczny. ...
  Published on 02-09-10 03:17
  1. Kategorie:
  2. Sport i rekreacja,
  3. Dla studentów

  <img src="http://img715.imageshack.us/img715/7423/fotolia3589682xs1.jpg" alt="Tekst alternatywny" align="left" hspace="20" width="215" height="160" />Środowisko wodne, ze względu na szereg cech różniących je od środowiska lądowego umożliwia samodzielne wykonywanie ćwiczeń osobom o znacznie obniżonej sprawności fizycznej. Z drugiej jednak strony wymaga od organizmu pewnej adaptacji.
  Na ciało zanurzone w wodzie działa ciśnienie hydrostatyczne, co w praktyce wiąże się z działaniem nacisku wody na powierzchnię ciała. Wielkość ciśnienia hydrostatycznego, a co za tym idzie jego wpływ na organizm zwiększają się wraz z głębokością zanurzenia. ...
  Published on 25-08-10 09:26
  1. Kategorie:
  2. Kinezyterapia,
  3. Sport i rekreacja,
  4. Dla studentów

  <img src="http://img840.imageshack.us/img840/8099/fotolia4076035xs1.jpg" alt="Tekst alternatywny" align="left" hspace="20" width="260" height="180" />W czasie lekcji wychowania fizycznego zapewnienie bezpieczeństwa jej uczestnikom jest równie istotne jak realizacja celów i założeń lekcji. Za bezpieczeństwo ćwiczących zawsze odpowiada prowadzący, w związku z tym powinien on przewidywać sytuacje potencjalnie niebezpieczne i zapobiegać im. Instruktor lub nauczyciel powinien posiadać stosowne uprawnienia do prowadzenia zajęć ruchowych oraz odpowiednia wiedzę i umiejętności, co pozwoli mu właściwie przygotować zajęcia, dostosowując planowane ćwiczenia do siły i umiejętności uczestników lekcji. Od pierwszych zajęć należy wdrażać uczniów do zachowania ostrożności. ...
  Published on 08-08-10 06:56
  1. Kategorie:
  2. Kinezyterapia,
  3. Sport i rekreacja,
  4. Dla studentów

  <img src="http://img132.imageshack.us/img132/5940/fotolia3171034xs.jpg" alt="Tekst alternatywny" align="left" hspace="20" width="240" height="180" />Budowa lekcji nie jest układem stałym, zależy zarówno od jej rodzaju jak również wieku i sprawności fizycznej i intelektualnej uczestników. Istnieją jednak pewne ogólne założenia, które warto znać przed przystąpieniem do planowania jej toku.
  Lekcja dla dzieci i młodzieży trwa zazwyczaj 45 minut i składa się z części wstępnej, głównej oraz końcowej. ...
  Published on 30-05-10 09:27
  1. Kategorie:
  2. Kinezyterapia,
  3. Sport i rekreacja,
  4. Co nowego?,
  5. Ciekawostki

  <img src="http://www.sxc.hu/pic/m/s/si/simmbarb/963183_pregnancy.jpg" alt="Tekst alternatywny" align="left" hspace="16", />
  "Odpoczywaj", "nie wolno ci się przemęczać", "ciąża to nie czas na sport" - to często słyszą przyszłe mamy od rodziny i znajomych.
  Tymczasem prawda jest zupełnie inna - umiarkowany wysiłek fizyczny wpływa pozytywnie zarówno na zdrowie ciężarnej jak i rozwijającego się dziecka.
  Lekkie ćwiczenia nie tylko podnoszą sprawność i wydolność organizmu, ale również poprawiają samopoczucie, zapobiegają huśtawkom nastrojów, poprawiają samoocenę. Pod wpływem wysiłku wydzielają się bowiem endorfiny - nazywane "hormonami szczęścia". ...
  Published on 04-05-10 09:46
  1. Kategorie:
  2. Sport i rekreacja,
  3. Moja opinia o...,
  4. Co nowego?,
  5. Ciekawostki

  Choć większość Europejczyków wierzy, że aktywność fizyczna służy zdrowiu, to tylko 40 proc. z nich - i tylko co czwarty ...
  Strona 1 z 2 12 OstatniOstatni