• Reumatologia

  Published on 31-10-10 06:55
  1. Kategorie:
  2. Reumatologia,
  3. Dla studentów

  <img src="http://img227.imageshack.us/img227/4596/fotolia18008062xs1.jpg" alt="Tekst alternatywny" align="left" hspace="20" width=155" height="220" />Niestawowe zespoły bólowe, chociaż same z siebie nie prowadzą do kalectwa, poważnie wpływają na jakość życia codziennego i wykonywanej pracy. Zespoły te obejmują choroby takie, jak fibromialgia, zapalenie kaletek maziowych, zapalenie ścięgien i zlokalizowany mięśniowo-po więziowy zespół bólowy.
  W zależności od rozpoznania, leczenie może obejmować niesterydowe leki przeciwzapalne, analgetyki, iniekcje miejscowe z kortykosterydów, odczulanie punktów wyzwalających, fizykoterapię i odpowiednią edukację pacjentów. ...
  Published on 24-09-10 11:35
  1. Kategorie:
  2. Kinezyterapia,
  3. Reumatologia,
  4. Dla studentów

  <img src="http://img191.imageshack.us/img191/7562/1209823minimodel.jpg" alt="Tekst alternatywny" align="left" hspace="20" width="200" height="150" />
  Rehabilitacja chorych na ZSSK i RZS wiąże się z wieloma trudnościami. Wieloogniskowość zmian, stale postępujący proces chorobowy oraz towarzyszący mu ból wymuszają konieczność dostosowania terapii do aktualnego stanu i możliwości chorego. ...
  Published on 24-07-10 05:45
  1. Kategorie:
  2. Reumatologia,
  3. Dla studentów

  <img src="http://img51.imageshack.us/img51/7562/1209823minimodel.jpg" alt="Tekst alternatywny" align="left" hspace="20" width=145" height="195" />Seronegatywne zapalenie stawów kręgosłupa to choroba przewlekła o charakterze zapalnym, przy genetycznej predyspozycji (związek z antygenem HLA – B27) i przy braku czynnika reumatoidalnego RF (seronegatywna) z następującymi objawami wiodącymi:
  • Zapalenie stawów krzyżowo – biodrowych z (lub bez) mono-/ oligoarthritis
  • Zapalne zmiany pochewek ścięgnistych (entezopatie)
  • Zapalenie tęczówki albo zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego
  ...
  Published on 22-07-10 07:06
  1. Kategorie:
  2. Reumatologia,
  3. Dla studentów

  <img src="http://img97.imageshack.us/img97/7562/1209823minimodel.jpg" alt="Tekst alternatywny" align="left" hspace="20" width="200" height="150" />Odczynowe reaktywne zapalenie stawów i zespół Reitera są to zapalne choroby stawów występujące jako następstwo po zakażeniach bakteryjnych układu pokarmowego i moczowo – płciowego.
  Dotknięte jest 2-3 % wszystkich chorych z zakażeniami układu pokarmowego lub zakażeniami cewki moczowej. ...
  Published on 20-07-10 06:14
  1. Kategorie:
  2. Reumatologia,
  3. Dla studentów

  <img src="http://img24.imageshack.us/img24/7562/1209823minimodel.jpg" alt="Tekst alternatywny" align="left" hspace="20" width=150" height="215" />

  Reumatyzm tkanek miękkich to grupa stanów patologicznych i objawów klinicznych, pochodzących z tkanek miękkich układu ruchu (mięśni, powięzi, rozścięgien, pochewek ścięgnistych, więzadeł oraz przyczepów tych elementów do kości), które nie są przyczynowo związane z układowymi chorobami tkanki łącznej lub innymi określonymi jednostkami chorobowymi, których głównym objawem jest ból. ...
  Published on 16-07-10 07:44
  1. Kategorie:
  2. Reumatologia

  <img src="http://img339.imageshack.us/img339/7562/1209823minimodel.jpg" alt="Tekst alternatywny" align="left" hspace="20" width=145" height="195" />Młodzieńcze przewlekłe zapalenie stawów jest najczęstszą zapalną układowa chorobą tkanki łącznej w wieku rozwojowym. Charakteryzuje ją różnorodność obrazu klinicznego i przebiegu oraz odrębność od RZS u dorosłych. Różnice dotyczą znacznie częstszego w wieku rozwojowym uogólnienia procesu chorobowego, częstszego występowania zmian w dużych stawach oraz zmian jednostawowych. Natomiast znacznie rzadziej niż w RZS u dorosłych występuje czynnik reumatoidalny klasy IgM. ...
  Published on 14-07-10 08:13
  1. Kategorie:
  2. Reumatologia

  <img src="http://img819.imageshack.us/img819/7562/1209823minimodel.jpg" alt="Tekst alternatywny" align="left" hspace="20" width="210" height="145" />Zapalenie skórno - męśniowe i wielomięśniowe to nabyte idiopatyczne, przewlekłe, zapalne choroby mięśni z zajęciem lub bez zajęcia skóry.
  W przebiegu choroby często stwierdza się zmiany zapalne w mięśniu serca i w tkance śródmiąższowej płuc oraz niedestrukcyjne zapalenie stawów lub ból stawów. ...
  Strona 1 z 3 123 OstatniOstatni