• Metody fizjoterapeutyczne

  Published on 11-01-11 06:26
  1. Kategorie:
  2. Metody fizjoterapeutyczne,
  3. Dla studentów,
  4. Co nowego?,
  5. Ciekawostki

  <img src="http://img340.imageshack.us/img340/7562/1209823minimodel.jpg" alt="Tekst alternatywny" align="left" hspace="20" width="220" height="145" />Metoda Ackermana to jedna z technik manualnych kręgosłupa, pozwalająca na bardzo precyzyjne działanie w miejscu występowania bólu. W czasie zabiegu odblokowaniu ulega tylko kręg wywołujący dolegliwości. Jest metodą bardzo skuteczną, w ciągu kilku zaledwie zabiegów pozawala na usunięcie lub znaczne zmniejszenie dolegliwości. Stosujący ją terapeuci muszą jednak wykazać się doskonałą znajomością anatomii, fizjologii, patofizjologii oraz posiadać duże wyczucie palpacyjne. ...
  Published on 28-06-10 07:49
  1. Kategorie:
  2. Metody fizjoterapeutyczne

  <img src="http://img38.imageshack.us/img38/7562/1209823minimodel.jpg" alt="Tekst alternatywny" align="left" hspace="20" width=140" height="200" />Oddychanie to czynność w znacznym stopniu autonomiczna, sterowana przez zespoloną czynność ośrodka oddechowego, wielu pięter ośrodkowego układu nerwowego i obwodowego układu nerwowego.
  Ośrodkowe chemoreceptory znajdują się na brzusznej powierzchni rdzenia przedłużonego w obszarze IX i X nerwu czaszkowego.
  Wrażliwe są one na zmiany stężenia jonów wodorowych w płynie mózgowo-rdzeniowym, zależnego od stężenia CO2 we krwi.
  Na czynność tego układu regulacyjnego- sprzężonego zwrotnie z mięśniami prążkowanymi i gładkimi – wpływają bodźce działające przez receptory obwodowe w zatoce szyjnej, łuku aorty, błony śluzowej dróg oddechowych , płucach i skórze oraz zmiany składu chemicznego krwi. ...
  Published on 03-06-10 07:48
  1. Kategorie:
  2. Kinezyterapia,
  3. Metody fizjoterapeutyczne,
  4. Neurologia,
  5. Dla studentów,
  6. Pediatria

  <img src="http://www.sxc.hu/data/sxc.hu/web/pic/m/z/ze/zero3/95707_zuza.jpg" alt="Tekst alternatywny" align="left" hspace="20" width=180" height="130" />Vaclav Vojta – neuropediatra, profesor Kliniki Neurologii Uniwersytetu Karola w Pradze w latach 1959 - 1969 opracował i rozwijał metodę usprawniana nazwaną od jego nazwiska metodą Vojty.
  Pracował wiele lat w Żeleznice - w ośrodku dla dzieci z mózgowym porażeniem mózgowym, dążył do znalezienia sposobu normalizacji nieprawidłowego napięcia mięśniowego.
  W latach 60-tych XX w.wyemigrował do Nimiec - gdzie prowadził dalsze prace nad rozwojem swojej koncepcji.

  Wypracował tzw. Metodę Vojty w dwu postaciach:
  • metodę diagnozowania funkcji układu nerwowego
  • metodę rehabilitacji
  ...
  Published on 01-06-10 19:42
  1. Kategorie:
  2. Metody fizjoterapeutyczne,
  3. Neurologia,
  4. Dla studentów,
  5. Pediatria

  <img src="http://www.sxc.hu/pic/m/j/jz/jzuidema79/1129588_sleeping_beauty.jpg" alt="Tekst alternatywny" align="left" hspace="18", width="200" height="150" />
  W czasie II Wojny Światowej Bertha Bobath na podstawie obserwacji dorosłych pacjentów z dysfunkcjami OUN i wnikliwej analizy zachowań ruchowych dzieci z MPD doświadczalnie odkryła drogę leczenia dzieci z uszkodzeniami centralnego układu nerwowego.


  Zaobserwowała, że pacjent może kontrolować świadomie ruch i zmniejszać spastyczność oraz, że ruchy w bliższych - proksymalnych odcinkach wpływają na dalsze - dystalne odcinki. ...
  Published on 16-05-10 14:00
  1. Kategorie:
  2. Metody fizjoterapeutyczne,
  3. Neurologia,
  4. Dla studentów,
  5. Pediatria

  Objawy patologiczne pochodzenia centralnego:

  Uszkodzenia neuronu ruchowego ośrodkowego (piramidowego) powodują: ...
  Published on 20-05-08 08:34
  1. Kategorie:
  2. Nowości w rehabilitacji,
  3. Metody fizjoterapeutyczne

  Termin "Medycyna Ortopedyczna" pochodzi od Dr J. Cyriax'a. To on poświęcił całe swoje życie tworząc metodę diagnostyczną, ...
  Published on 07-01-08 07:04
  1. Kategorie:
  2. Kinezyterapia,
  3. Metody fizjoterapeutyczne

  Metoda McKenzie jest to oparta na dowodach naukowych (evidence-based), metoda biomechanicznej diagnostyki i leczenia (Mechanical ...
  Strona 1 z 3 123 OstatniOstatni