• Pediatria

  Published on 20-08-10 05:16
  1. Kategorie:
  2. Kinezyterapia,
  3. Wady postawy,
  4. Dla studentów,
  5. Pediatria

  <img src="http://img714.imageshack.us/img714/2640/fotolia6508414xs.jpg" alt="Tekst alternatywny" align="left" hspace="20" width="215" height="160" />O plecach wklęsłych czyli hiperlordozie lędźwiowej mówimy w sytuacji gdy naturalne wygięcie kręgosłupa w odcinku lędźwiowym ulega pogłębieniu ku przodowi. Hiperlordozie często towarzyszy kompensacyjne pogłębienie sąsiednich krzywizn. Inne charakterystyczne objawy to wstający brzuch, uwypuklone pośladki oraz przodopochylenie miednicy.
  Osłabieniu i rozciągnięciu ulegają mm. brzucha, m. pośladkowy wielki oraz m. kulszowo-goleniowy. Nadmiernie napięte i przykurczone są mięśnie prostownika grzbietu odcinka lędźwiowego, m. czworoboczny lędźwi, m. biodrowo-lędźwiowy oraz m. prosty uda. ...
  Published on 10-07-10 08:39
  1. Kategorie:
  2. Pediatria

  <img src="http://img686.imageshack.us/img686/7562/1209823minimodel.jpg" alt="Tekst alternatywny" align="left" hspace="20" width="200" height="145" />Poza chorobami narządu ruchu i układu nerwowego u dzieci fizjoterapia znajduje również zastosowanie w schorzeniach układu oddechowego, takich jak mukowiscydoza, rozstrzenie oskrzeli, hemosyderoza płuc, sarkoidoza, gruźlica, wady wrodzone tchawicy, oskrzeli i płuc.
  Charakterystycznym objawem większości chorób układu oddechowego jest zwiększone wydzielanie śluzu oskrzelowego. Powoduje to krótko lub długotrwałe zablokowanie dróg oddechowych z możliwością utraty powietrzności tkanki płucnej (niedodma), zwężenia dróg oddechowych, stany zapalne i włóknienie w tkance śródmiąższowej oraz zaburzenia wentylacji. ...
  Published on 30-06-10 12:34
  1. Kategorie:
  2. Dla studentów,
  3. Pediatria

  <img src="http://img190.imageshack.us/img190/7562/1209823minimodel.jpg" alt="Tekst alternatywny" align="left" hspace="20" width=210" height="150" />Psychoruchowy i społeczny rozwój dziecka to wieloetapowy proces, wyrażający się ilościowymi i jakościowymi zmianami całokształtu czynności psychicznych i przeobrażeń w zakresie osobowości m.in. prowadzących do dojrzałości psychicznej
  Nabywanie różnych umiejętności i orientacji w otoczeniu, powiększanie wiedzy o świecie, powstawanie nowych potrzeb, kształtowanie postaw i rozwijanie uczuć
  ...
  Published on 22-06-10 18:14
  1. Kategorie:
  2. Dla studentów,
  3. Pediatria

  <img src="http://img714.imageshack.us/img714/7562/1209823minimodel.jpg" alt="Tekst alternatywny" align="left" hspace="20" width=150" height="215" />
  Auksologia

  • jest nauką o rozwoju ontogenetycznym (osobniczym) i oddziaływaniach środowiska zewnętrznego na rozwijające się dziecko
  • nazwa pochodzi od greckiego słowa „auksein” – rosnąć, rozwijać się
  • wykorzystuje swoiste metody badawcze
  • zaburzenie w rozwoju określa się mianem auksopatii


  ...
  Published on 18-06-10 12:39
  1. Kategorie:
  2. Dla studentów,
  3. Pediatria

  <img src="http://www.sxc.hu/pic/m/r/ri/rippe/494041_baby_ashraf.jpg" alt="Tekst alternatywny" align="left" hspace="20" width=145" height="195" />Okres rozwoju człowieka dzieli się na kilka etapów:

  Progresywny – (wewnątrzłonowy, dzieciństwo i młodość) – przewaga zmian anabolicznych nad katabolicznymi, budowy nad rozpadem
  Stabilizacji – równowaga przemian biochemicznych u człowieka dorosłego (20-40/50 lat)
  Regresywny – starzenia się i starości przewaga zmian katabolicznych nad anabolicznymi, niższa zdolność adaptacji. ...
  Published on 17-06-10 18:41
  1. Kategorie:
  2. Ortopedia i traumatologia,
  3. Dla studentów,
  4. Pediatria

  <img src="http://www.sxc.hu/pic/m/g/gr/greensmoke/412965_angel.jpg" alt="Tekst alternatywny" align="left" hspace="20" width=190" height="150" />Uraz okołoporodowy to uraz mechaniczny, niedotlenieniowy lub niedokrwienny, do którego dochodzi w trakcie porodu lub wydobycia płodu.
  Może być wynikiem niedostatecznej opieki medycznej lub jej braku, zdarza się jednak, że do urazów dochodzi pomimo właściwej opieki. ...
  Published on 03-06-10 07:48
  1. Kategorie:
  2. Kinezyterapia,
  3. Metody fizjoterapeutyczne,
  4. Neurologia,
  5. Dla studentów,
  6. Pediatria

  <img src="http://www.sxc.hu/data/sxc.hu/web/pic/m/z/ze/zero3/95707_zuza.jpg" alt="Tekst alternatywny" align="left" hspace="20" width=180" height="130" />Vaclav Vojta – neuropediatra, profesor Kliniki Neurologii Uniwersytetu Karola w Pradze w latach 1959 - 1969 opracował i rozwijał metodę usprawniana nazwaną od jego nazwiska metodą Vojty.
  Pracował wiele lat w Żeleznice - w ośrodku dla dzieci z mózgowym porażeniem mózgowym, dążył do znalezienia sposobu normalizacji nieprawidłowego napięcia mięśniowego.
  W latach 60-tych XX w.wyemigrował do Nimiec - gdzie prowadził dalsze prace nad rozwojem swojej koncepcji.

  Wypracował tzw. Metodę Vojty w dwu postaciach:
  • metodę diagnozowania funkcji układu nerwowego
  • metodę rehabilitacji
  ...
  Strona 1 z 5 123 ... OstatniOstatni