• Biomechanika

  Published on 23-01-11 08:36
  1. Kategorie:
  2. Biomechanika

  <img src="http://img5.imageshack.us/img5/3572/fotolia125111xs.jpg" alt="Tekst alternatywny" align="left" hspace="20" width=145" height="194" />Boczne skrzywienie kręgosłupa jest jedną z najczęstszych wad postawy. Szacuje się, że dotyka 1 do 4% populacji dzieci i młodzieży, przy czym u jednej na trzysta osób, skrzywienie to jest znaczne i wynosi od 25 do 30 stopni. Charakterystyczne jest również, że w większości przypadków dysfunkcja pogłębia się wraz z wiekiem. Wada ta zaburza mechanikę całego ciała, zwykle towarzyszą jej także zaburzenia strukturalne w obrębie miednicy, u niemal wszystkich pacjentów obserwuje się jej zmniejszone przodopochylenie. ...
  Published on 12-12-10 03:20
  1. Kategorie:
  2. Dla studentów,
  3. Biomechanika

  <img src="http://img213.imageshack.us/img213/787/fotolia4218068xs1.jpg" alt="Tekst alternatywny" align="left" hspace="20" width="215" height="160" />Utrzymanie równowagi, gdy środek ciężkości ciała znajduje się ponad czworobokiem podparcia jest stosunkowo łatwe i możliwe nawet przy znikomej sile mięśniowej, zakłóconym przewodnictwie nerwowo-mięśniowym, czy niektórych nieprawidłowościach w budowie kości i stawów.
  Z tego względu większość dysfunkcji narządu ruchu widać najwyraźniej w czasie poruszania się.
  Główne funkcje kończyn to chwytanie i ruchy manipulacyjne w przypadku kończyny górnej i chód jeśli mówimy o kończynie dolnej. ...
  Published on 06-12-10 15:24
  1. Kategorie:
  2. Dla studentów,
  3. Biomechanika,
  4. Patomechanika

  <img src="http://www.naukawpolsce.pap.pl/palio/html.media?_Instance=cms_naukapl.pap.pl&_Option=Ot her&_Connector=cms&_tableName=W_MEDIA_THUMBNAILS&_ colID=ID&_colMimeType=Mime_type&_colLastUpdated=La st_updated&_colSize=Doc_size&_colContent=CONTENT&_ ID=15570&_CheckSum=-944710389" alt="Tekst alternatywny" align="left" hspace="20" width=130" height="210" />Sprawność układu ruchu zależy od stanu jego poszczególnych składowych: kości, stawów i mięśni. Każdy z powyższych elementów wpływa na czynność i rozwój pozostałych. Prawidłowa budowa elementów kostnych rzutuje na rozwój i siłę mięśni.
  Kość to żywa tkanka, podlegająca ciągłej przebudowie i modelowaniu. Przerywany nacisk mechaniczny oraz działające na nią siły gnące sprzyjają odkładaniu soli mineralnych, a tym samym wzmacnianiu. Pod wpływem obciążenia grubieją beleczki kostne w okolicach nasad kości długich oraz warstwa korowa kości. ...
  Published on 01-12-10 09:01
  1. Kategorie:
  2. Dla studentów,
  3. Biomechanika

  <img src="http://img9.imageshack.us/img9/4765/fotolia11450261xs.jpg" alt="Tekst alternatywny" align="left" hspace="20" width=170" height="235" />Utrzymywanie pozycji stojącej bez wysiłku mięśni i dużego wydatku energetycznego możliwe jest tylko w sytuacji, gdy środek ciężkości znajduje się nad płaszczyzną utworzoną przez podparcie stóp. Środek ciężkości ciała znajduje się na wysokości II kręgu krzyżowego, w punkcie przecięcia płaszczyzn czołowej, strzałkowej i horyzontalnej. Linia środka ciężkości biegnie przez oś kręgu 7, obrotowego następnie C7, TH9, S2 i kończy się pomiędzy stopami, na wysokości głów kości skokowych. ...
  Published on 27-11-10 07:36
  1. Kategorie:
  2. Kinezyterapia,
  3. Dla studentów,
  4. Biomechanika

  <img src="http://img16.imageshack.us/img16/8876/fotolia19429464xs1.jpg" alt="Tekst alternatywny" align="left" hspace="20" width=155" height="230" />Na funkcję i sprawność stawów wpływa wiele czynników, najistotniejsze z nich to: kształt oraz budowa kostnych elementów stawu, stan chrząstki, wydolność aparatu więzadłowo-torebkowego, siła i sprawność mięśni.
  Prawidłowo ukształtowana chrząstka szklista stanowi swego rodzaju amortyzator rozkładający siły nacisku na całą powierzchnię stawową.
  Chrząstka nie posiada własnych naczyń i nerwów, substancje odżywcze czerpie z podchrzęstnej warstwy kości oraz z płynu stawowego. Żeby jednak płyny mogły wniknąć w obręb chrząstki, potrzebny jest ruch, powodujący zmiany ciśnienia i nacisku na powierzchnie stawowe. ...
  by Published on 29-10-10 09:18
  1. Kategorie:
  2. Dla studentów,
  3. Biomechanika,
  4. Patomechanika
  Article Preview

  WSTĘP

  Człowiek został stworzony do tego by móc się przemieszczać. Lokomocja jest jakby nieodzowną czynnością każdego z nas. Mało kto zastanawia się nad mechaniką owego procesu, która jest niewątpliwie skomplikowana ale również i ciekawa. Dla pacjenta, który posiada problem z prawidłowym chodzeniem znajomość choćby podstaw mechaniki ruchu oraz wpływu stopy na chód jest bardzo ważna. Każdy fizjoterapeuta winien wytłumaczyć i przestawić proces chodu swojemu pacjentowi.
  Pamiętajmy - pacjent uświadomiony to pacjent w połowie zdrowy! ...
  Published on 09-10-10 07:04
  1. Kategorie:
  2. Dla studentów,
  3. Biomechanika

  <img src="http://img692.imageshack.us/img692/4994/fotolia8286991xs1.jpg" alt="Tekst alternatywny" align="left" hspace="20" width="220" height="145" />Praktycznie wszyscy przemieszczamy się idąc do pracy, szkoły. Każdy wykonywany ruch podczas biegu czy też zwykłego marszu jest skomplikowanym procesem, który polega na współdziałaniu ze sobą wszystkich naszych układów, patrząc przez pryzmat komórki- bardzo skomplikowanym procesem przemian biochemicznych. Dzieje się czasami tak, że człowiek starszy czy też coraz częściej, niestety , młody ulega wypadkowi, który sprawia, że zaczyna znajdować się w stanie akinezji- w bezruchu. ...
  Strona 1 z 3 123 OstatniOstatni