Serdecznie zapraszamy na Sympozjum pt. „Zaburzenia napięcia mięśniowego u dzieci – wybrane metody rehabilitacji”

Sympozjum odbędzie się 14 listopada 2011 r. w hotelu Mercure Panorama, Pl. Dominikański 1, 50-159 Wrocław

Sympozjum adresowane jest do specjalistów zainteresowanych możliwościami współczesnej rehabilitacji. Celem spotkania jest przedstawienie możliwości pomocy dzieciom z dysfunkcjami i prezentacja metod rehabilitacji – ze szczególnym naciskiem na ich praktyczne zastosowanie.

Sympozjum będzie okazją do wymiany poglądów i doświadczeń na temat stosowanych w codziennej pracy metod rehabilitacji: metody NDT Bobath, metody Vojty, neurorozwojowej koncepcji terapeutycznej wg Castillo Moralesa, wielowymiarowej terapii manualnej stóp oraz metody PNF.Wykłady wygłoszą uznani specjaliści z zakresu w/w metod rehabilitacji.

Swoją obecność na konferencji potwierdzili m in.: Johannes Limbrock (met. Castillo Moralesa), Barbara Zukunft-Huber (wielowymiarowa terapia manualna stóp), Agnieszka Stępień (PNF), Joanna Surowińska (metoda Vojty).

Cena: 220 zł

W cenie zawarty jest poczęstunek, kawa, herbata oraz materiały dydaktyczne.

Sympozjum rozpoczyna się o godz. 9.00. Każdy ze specjalistów przedstawi 45-minutową prezentację danej metody. Szeczególną uwagę pragniemy zwrócić na praktyczne aspekty zastosowania przedstawianych metod w pracy z dziećmi z zaburzonm napięciem mięśniowym. Zapewniamy również możliwość zadawania pytań oraz udziału w dyskusji.

Więcej informacji

Formularz zgłoszeniowy