Zapraszamy do udziału w kursach dla Instruktorów Masażu Shantala

Terminy zajęć

Kod:
 
      Edycja  	Miasto   data rozpoczęcia  data drugiego zjazdu 
    		   	   
      XL 	    Wrocław   	23-24 marzec 		11-12 maj  
      XLI 	Warszawa   	6-7 kwiecień 		25-26 maj  
      XLII 	Poznań 	   13-14 kwiecień		22-23 czerwiec
      XLIII 	Kraków 	    8-9 czerwiec 		6-7 lipiec
Kurs skierowany jest do:

 • Przyszłych instruktorów Masażu Shantala, dając im wymagane doświadczenie do nauczania masażu.
 • Logopedów, fizykoterapeutów, rehabilitantów i masażystów oraz pracowników służby zdrowia (pielęgniarek, położnych) pragnących rozszerzyć swoje umiejętności i wiedzę.
 • Rodziców, chcących w sposób optymalny opiekować się swoimi dziećmi, dać im mocne podstawy w dalszym rozwoju i skorzystać z możliwości przekazywania swojego doświadczenia innym rodzicom.
 • Pracowników Ośrodków Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka oraz opiekunów dzieci wymagającej większej uwagi, troski - pomagając w rozwoju dziecka; w celu polepszenia relacji między dzieckiem a opiekunem.


Organizacja zajęć

Forma: warsztaty; ćwiczenia praktyczne oraz wykład.
Ilość godzin: 32 ( 2 spotkania weekendowe w odstępie 4-6 tygodni )

Każdy uczestnik warsztatów otrzymuje lalkę, na której później naucza i demonstruje masaż, skrypt szkoleniowy oraz oryginalny CD z holenderską muzyką do masażu.

Zapewniamy obiady oraz owoce, słodkie przekąski, soki i gorące napoje w miejscu prowadzenia zajęć.

Program

Absolwent kursu nabywa umiejętność przeprowadzania kursów dla rodziców i opiekunów dziecka. Program kursu obejmuje naukę techniki Masażu Shantala dziecka i masażu relaksacyjnego dla dorosłych Shantala Body Touch (R) oraz przedstawia metodykę prowadzenia kursów masażu Shantala dla rodziców, w tym:

 • sposób organizacji zajęć dla rodziców, elementy marketingu,
 • zasady pielęgnacji noworodka i niemowlęcia, odczytywanie sygnałów niewerbalnych małego dziecka; częste trudności napotykane przez rodziców,
 • sposób wykonywania masażu dla kobiety w ciąży,
 • praktyczne doświadczenie stanu relaksu pod wpływem masażu.


Absolwenci kursu mają możliwość korzystania w swojej pracy z materiałów pomocniczych udostępnianych przez Szkołę:

 • materiałów reklamowych
 • oryginalnych audio CD (Shantala babymassage muziek),
 • zamieszczenia szczegółowych informacji o sobie (wizytówki) na stronie: www.shantala.pl/instruktor,
 • konsultacji telefonicznych / via email dotyczących spraw związanych z Masażem Shantala oraz z marketingiem swoich usług,
 • możliwości publikacji opisu swoich osiągnięć w repozytorium: biblio.shantala.pl.


Uczestnik kursu otrzymuje po zakończeniu kursu Certyfikat wydany przez Polską Szkołę Masażu Shantala - umożliwiający przeprowadzanie prezentacji, pokazów i lekcji masażu Shantala. Instruktor pokazuje masaż na lalce ( NIE MASUJE DZIECI ).
Pracownicy instytucji opiekuńczych i rehabilitacyjnych mogą wykorzystywać elementy Masażu Shantala w czasie realizacji swoich obowiązków zawodowych.

Dofinansowanie z Urzędów Pracy: Osoba bezrobotna może ubiegać się o dofinansowanie szkolenia w rejonowym Urzędzie Pracy.

Polska Szkoła Masażu Shantala jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.22/00144/2010.

Cena kursu wynosi: 1422,77 PLN netto ( +23% VAT ) = 1750,- PLN brutto / płatność w trzech ratach /.

Informacje: info (at) shantala.pl

Zgłoszenia: formularz dla uczestnika Kursu Instruktorskiego.