Zapraszamy do udziału w kursach dla Instruktorów Masażu ShantalaTerminy zajęć

Terminy zajęć w roku 2016′
data rozpoczęcia data drugiego zjazdu
edycje:
LXXXIII Sopot 12-13 listopad 17-18 grudzień
LXXXII Warszawa 10-11 grudzień 21-22 styczeń 2017 r.
Terminy zajęć w roku 2017′
data rozpoczęcia data drugiego zjazdu
edycje:
LXXXIV Poznań 14-15 styczeń 25-26 luty
LXXXV Kraków 18-19 luty 18-19 marzec
LXXXVI Wrocław 4-5 marzec 22-23 kwiecień
* Istnieje możliwość rozpoczęcia kursu w jednym mieście i zakończenia ( wzięcia udziału w drugim zjeździe ) w innym.


Kurs skierowany jest do:

 • Przyszłych instruktorów Masażu Shantala, dając im wymagane doświadczenie do nauczania masażu.
 • Logopedów, fizykoterapeutów, rehabilitantów i masażystów oraz pracowników służby zdrowia (pielęgniarek, położnych) pragnących rozszerzyć swoje umiejętności i wiedzę.
 • Rodziców, chcących w sposób optymalny opiekować się swoimi dziećmi, dać im mocne podstawy w dalszym rozwoju i skorzystać z możliwości przekazywania swojego doświadczenia innym rodzicom.
 • Pracowników Ośrodków Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka oraz opiekunów dzieci wymagającej większej uwagi, troski - pomagając w rozwoju dziecka; w celu polepszenia relacji między dzieckiem a opiekunem.
Organizacja zajęć

 • Forma: warsztaty; ćwiczenia praktyczne oraz wykład.
 • Ilość godzin: 32 ( 2 spotkania weekendowe w odstępie 4-6 tygodni )Każdy uczestnik warsztatów otrzymuje lalkę, na której później naucza i demonstruje masaż, skrypt szkoleniowy oraz oryginalny CD z holenderską muzyką do masażu.

Zapewniamy obiady oraz owoce, słodkie przekąski, soki i gorące napoje w miejscu prowadzenia zajęć.

Program

Absolwent kursu nabywa umiejętność przeprowadzania kursów dla rodziców i opiekunów dziecka. Program kursu obejmuje naukę techniki Masażu Shantala dziecka i masażu relaksacyjnego dla dorosłych Shantala Body Touch (R) oraz przedstawia metodykę prowadzenia kursów masażu Shantala dla rodziców, w tym:

 • sposób organizacji zajęć dla rodziców, elementy marketingu,
 • zasady pielęgnacji noworodka i niemowlęcia, odczytywanie sygnałów niewerbalnych małego dziecka; częste trudności napotykane przez rodziców,
 • sposób wykonywania masażu dla kobiety w ciąży,
 • praktyczne doświadczenie stanu relaksu pod wpływem masażu.
Absolwenci kursu mają możliwość korzystania w swojej pracy z materiałów pomocniczych udostępnianych przez Szkołę:

 • materiałów reklamowych
 • oryginalnych audio CD (Shantala babymassage muziek),
 • zamieszczenia szczegółowych informacji o sobie (wizytówki) na stronie: www.shantala.pl/instruktor,
 • konsultacji telefonicznych / via email dotyczących spraw związanych z Masażem Shantala oraz z marketingiem swoich usług,
 • możliwości publikacji opisu swoich osiągnięć w repozytorium: biblio.shantala.pl.
Uczestnik kursu otrzymuje po zakończeniu kursu Certyfikat wydany przez Polską Szkołę Masażu Shantala - umożliwiający przeprowadzanie prezentacji, pokazów i lekcji masażu Shantala. Instruktor pokazuje masaż na lalce ( NIE MASUJE DZIECI ).
Pracownicy instytucji opiekuńczych i rehabilitacyjnych mogą wykorzystywać elementy Masażu Shantala w czasie realizacji swoich obowiązków zawodowych.

Dofinansowanie z Urzędów Pracy: Osoba bezrobotna może ubiegać się o dofinansowanie szkolenia w rejonowym Urzędzie Pracy.

Polska Szkoła Masażu Shantala jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.22/00144/2010.

Kurs obejmuje 32 godziny zajęć oraz wykonanie pracy dyplomowej. Cena kursu wynosi: 1750,- PLN brutto / płatność w trzech ratach /.

Informacje: info (at) shantala.pl

Zgłoszenia: formularz dla uczestnika Kursu Instruktorskiego.