Ze względu na położenie więzadła krzyżowego przedniego nie istnieje możliwość samoistnego pełnego wygojenia się i odzyskania ciągłości tej struktury oraz jej właściwości mechanicznych. Leczenie uszkodzonego ACL może być operacyjne lub zachowawcze, a wybór ten powinien zależeć od rodzaju obrażenia, wieku chorego, poziomu jego aktywności fizycznej i zawodowej oraz stanu ogólnego. Wskazania do leczenia zachowawczego to […]
Artykuł Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego (ACL) pochodzi z serwisu Klinika ortopedii, neurologii, neurochirurgii w Warszawie | Fimedica.


Czytaj Więcej...