Konflikt udowo-panewkowy (FAI – femoroacetabular impingement) to patologia budowy kostnej w obrębie miednicy. Najprościej FAI można opisać jako nieprawidłowy kontakt panewki stawu biodrowego z górną częścią kości udowej. Etiologia powstawania konfliktu udowo-panewkowego nie jest znana, jednak większość badaczy upatruje przyczyny w nieprawidłowym rozwoju kości we wczesnym dzieciństwie. Wyróżnia się trzy podstawowe typy konfliktu

Czytaj Więcej...